Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne.

§2 Warunki uczestnictwa w programie.

§3 Proces weryfikacji.

§4 Cele programu „zatrudniam i produkuję w Polsce”.

§5 Prawa uczestników programu

§6 Prawa „zatrudniam i produkuję w Polsce”.

§7 Dodatkowe postanowienia.


§1 Postanowienia ogólne

 1. Program lub przedsięwzięcie „Zatrudniam i produkuję w Polsce”- jest to program promujący określoną w tym regulaminie działalność gospodarczą.
 2. Uczestnik programu- firma, bądź też podmiot gospodarczy, korzystający z loga „Zatrudniam i produkuję w Polsce”.
 3. Umowa- umowa zawierana przez przyszłego uczestnika a programem.
 4. Regulamin- regulamin przedsięwzięcia „Zatrudniam i produkuję w Polsce”.

  §2 Warunki uczestnictwa w programie.
 1. Firma musi zatrudniać swoich pracowników w Polsce.
 2. Podmiot gospodarczy musi wytwarzać swoje produkty w Polsce.
 3. Wszelkie produkcje zagraniczne wykluczają podmiot z programu.
 4. Podmiot gospodarczy nie może zalegać z żadnymi opłatami wobec „Zatrudniam i produkuję w Polsce”.
 5. Podmiot gospodarczy musi wyrazić zgodę na wgląd do odpowiednich dokumentów potwierdzających warunki uczestnictwa w programie.
 6. By dołączyć do programu uczestnik musi zaakceptować regulamin.

  §3 Proces weryfikacji.
 1. By dołączyć do programu, przyszły uczestnik musi zgłosić swoją kandydaturę na stronie polscyproducenci.pl na podstronie ”przyłącz się”.
 2. Uczestnik programu musi udowodnić poprawność swojej kandydatury, o której mowa w §2, odpowiednimi dokumentami.
 3. Uczestnik programu musi uiścić opłatę aktywacyjną. Opłata dokonywana raz na rok w wysokości 50zł.
 4. Uczestnik musi zezwolić na weryfikację wszelkich danych przez „Zatrudniam i produkuję w Polsce”, o których mowa w §2.
 5. Podmiot gospodarczy chcący przedłużyć swoje uczestnictwo w programie musi raz jeszcze udowodnić słuszność swojej kandydatury, o której mowa w §2.

  §4 Cele programu „Zatrudniam i produkuję w Polsce”.
 1. Promocja polskich produktów.
 2. Popularyzacja polskich podmiotów gospodarczych.
 3. Wprowadzenie standardu wyznaczającego polskie wytwory, dobrej jakości.
 4. Promocja rodzimego, polskiego rynku.
 5. Pomoc polskim firmom w rozwoju.

  §5 Prawa uczestników programu.
 1. Podmiot gospodarczy ma prawo do odstąpienia uczestnictwa w programie.
 2. Uczestnik programu ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 3. Firma ma prawo do sprowadzania wszelkich części, detali, na które ma właśnie zapotrzebowania na swą produkcję.

  §6 Prawa „Zatrudniam i produkuję w Polsce”.
 1. „Zatrudniam i produkuję w Polsce” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. „Zatrudniam i produkuję w Polsce” zastrzega sobie prawo do wykluczenia podmiotu gospodarczego z programu jeśli ten nie spełnia warunków jego uczestnictwa.

  §7 Dodatkowe postanowienia.
 3. Podmiot gospodarczy jest uprawniony do korzystania z symbolu programu tylko w czasie uczestnictwa w tymże programie.
 4. Program trwa 1 rok.
 5. Kwestie, które regulamin nie uregulował, zastępuje polskie prawo.
 6. Spory wynikające między uczestnikami programu, a programem ‘zatrudniam i produkuję w Polsce” rozstrzygane będą przez sąd.